Vad gör en Psykolog?

När vi av en eller annan anledning mår psykiskt dåligt, beroende på en krishändelse eller för att våra relationer inte fungerar, har vi svårare att ta initiativ och fatta riktig beslut och följden blir att vi hamnar i låsta lägen som vi inte kan ta oss ur. I sådana situationer behöver vi alla hjälp av någon utomstående som via sina kunskaper och erfarenheter kan få oss att komma till insikt och erbjuda terapier som ändrar destruktiva beteendemönster.

Att ändra sina levnadsförutsättningar och flytta utomlands kan också göra att problem som tidigare varit lite i skymundan, kommer upp till ytan. Det gäller inte minst i våra nära relationer. Att ta tag i de problem som begränsar möjligheter att må och fungera bra är kanske den viktigaste investeringen i oss själva vi kan göra.

Vi rekommenderar varmt Gunilla Sandström legitimerad psykolog och psykoterapeut:


Gunilla Sandström är legitimerad psykolog och psykoterapeut och arbetar med såväl enskilda individer som med par. Verksamheten i Palma riktar sig främst till dem som bestämt sig för att ändra en situation som präglas av ångest, depression, fobier, metal stress eller som befinner sig i en akut krissituation. Man kanske har hamnat i ett konfliktläge som blivit låst och relationer riskerar att gå sönder.

Det finns många olika anledningar till att vi kan må psykiskt dåligt och många gånger utvecklas även somatiska (kroppsliga) symtom om vi inte tar tag i problemen utan låter en destruktiv utveckling få fortsätta. Som psykoterapeut föreslår jag behandlingsmetoder som jag utifrån min expertis och erfarenhet vet ger goda och effektiva resultat. Viktigt ledord är alltid lösningsfokus och innebär att ge verktygen till att göra en förändring som leder till att mina klienter mår och fungerar bättre.

Parterapi
De flesta relationer hamnar förr eller senare i återvändsgränder. Samspelet vacklar och i de
situationerna är det lätt att ge upp och välja en separation i stället för att hantera en destruktiv spiral. Att hitta tillbaka kan vara svårt eftersom vi har en tendens att återupprepa beteendemönster som är felaktiga.

En ”räddad” relation är en utvecklad relation. En separerad relation kan bli startskottet på en ny individuell utveckling om man hanterar varandra med respekt och bygger vidare på det man en gång upplevt eller skapat tillsammans. I bägge fallen blir resultatet mycket mer framgångsrikt om man har en erfaren och opartisk psykoterapeut som kan ge nya perspektiv och referensramar och inspirera när man stöter på blindskären.

Relationsproblem är alltid mycket emotionellt laddade och fokus på detta är en viktig del av lösningen. EFT – emotionellt fokuserad terapi – syftar till att bryta destruktiva mönster i en relation. Det är en parterapi som skapar förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet i relationen. Terapin visar hur vars och ens bidrag i samspelet kan etablera nedbrytande mönster. Det handlar inte om vem som har rätt eller fel utan man lär sig stötta varandra i stället för att hamna i negativa återvändsgränder. Enligt forskning har 90% av paren som gått i EFT förbättrat sin relation avsevärt och 70-73% har lärt sig bearbeta akuta kriser.

Kristerapi
Kristerapi är en korttidsterapi i ett akut läge. De flesta människor drabbas någon gång i livet av en händelse som kan leda till en kris. Det kan vara en olycka, ett dödsfall i familjen eller en jobbig skilsmässa. Ofta behöver den som drabbats tala mycket om detta och det är inte alltid familj och vänner orkar eller räcker till. Kristerapi är samtal med en psykoterapeut som kan hjälpa till att göra svåra känslor och upplevelser mer hanterbara och kanske till och med meningsfulla.

Hypnosterapi
Genom hypnos kan du skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över dina tankar, känslor och beteenden och i och med det skapa positiva förändringar. Metoden skräddarsys alltid utifrån dina behov. Hypnosen i kombination med samtal underlättar sökandet efter problemets kärna och att finna möjliga lösningar. Det kan vara att få kontakt med rädslor, skam, skuldkänslor eller andra känslor som av en eller annan anledning hålls undan.

KBT – kognitiv beteendeterapi
I KBT utgår man från att vårt sätt att uppfatta verkligheten bestäms av tidigare införlivade strukturer som bestämmer hur vi bearbetar, tolkar och lagrar stimuli från såväl vårt inre som vår omvärld. Med KBT hjälper man individen att bli medveten om sina tankefel och ändrar dessa genom omprogrammering av beteendemönstret.

Online terapi
Jag har mycket goda erfarenhet er av såväl individuell psykoterapi som handledning i chefskap/ledarskap i en online miljö. Mötena sker via Skype och resultaten av terapin mäts kontinuerligt med TopDec, ett onlinebaserat verktyg som mäter och analyserar förändringar i ditt beteende. Kontakta mig så diskuterar vi ett upplägg som passar just dig.

Hemsida: www.theswedishpsychologist.com
Epost kontakt: gunilla@topdec.se
Tel:
+34 605 47 86 00 eller +46 708 56 96 50
Adress: Avenida Joan Miró 113:1b, 07015 Palma de Mallorca