Svenska skolan Mallorca

I området El Terreno sydväst om Palma centrum, i skuggan av gröna palmer och citronträd, ligger den Svenska skolan. Verksamheten drivs i ”Villa Schembri” som är ett charmigt gammalt palats från sekelskiftet.

På skolan går idag cirka 140 elever från förskolan och till högstadiet. Skolan är statsbidragsberättigat från årskurs 0-9.
Gymnasiet drivs i samarbete med Hermods där programspecifika kurser köps in för att erbjuda naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet eller ekonomiprogrammet.

Skolan är en privat skola och skolans huvudman är föräldraförening. Föreningen utser en styrelse som är ytterst ansvarig för skolans skötsel. Styrelsen tillsätter rektor som leder det pedagogiska arbetet samt ansvarar för den dagliga driften. Finansiering sker både via elevavgifter och med statsbidrag.

Skola adress: C/ Infanta 15-17, 07014 Palma de Mallorca
Kontor adress: C/ Bellver 10, på hörnet
Tel: +34 971 282 350
Hemsida: https://www.svenskaskolanmallorca.com/