Under 2014 genomfördes 225st fastighetstransaktioner av skandinaviska köpare på Mallorca.

orginal artikel finns på: http://blog.mallorcafastigheter.com/

Under 2014 registrerades 9280 fastighetstransaktioner på Balearerna. 2250 (ca 25%) fastighetstransaktioner genomfördes av utländska köpare på Mallorca, ca 15% av dessa hade ett värde på över 500.000€. Siffrorna kan jämföras med Andalusien (7,4%) och Katalonien (6,5%).

Tack vare utländska investerare har Mallorcas fastighetsmarknad hållits stabil och stark. Balearerna är den region i Spanien som visat sig bäst överleva krisen. Försäljningarna under 2014, ökade med 18,5% i Balearerna jämfört med 2013.

Skandinaviska köpare står för ca 10% (225st) av transaktionerna.

Ahmet Senoglu, Partner på Mallorcafastigheter, följer marknaden mycket noga och hans marknadsrapporter är välkända. Ahmet kommenterar följande om den skandinaviska marknaden:
”- En starkare EUR vs. SEK påverkar svenska köpare något negativt under 2015, men vi ser fortfarande en ökande efterfrågan av fastigheter på Mallorca. De flesta av de skandinaviska köparna är 45 år plus och använder sin fastighet på Mallorca som semesterbostad. Det finns också en viss ökning bland yngre familjer som väljer att bosätta sig på Mallorca, mycket tack vare Svenska skolan här på Mallorca. Våra kunder föredrar att köpa fastigheter i Palmas omnejd samt Mallorcas sydvästra områden. Intresset för fastighetsköp på Mallorca beräknar vi vara konstant under första halvåret av 2015.”

Läs hela pressmeddelandet här.