Mondrago naturreservat Mallorca
Underbart vacker är stranden Mondragó.
Booking.com
Booking.com
Booking.com

Naturreservatet Mondragó.

Ett vackert naturreservat där landskapet består av ett par stränder, raviner, branta klippväggar, sanddyner och ekskog.

År 1992 blev det ett naturreservat och år 1995 beslutade myndigheterna i Europa att området speciellt skulle skyddas på grund av det rika fågellivet. Det finns fler än 60 olika arter av fåglar representerade, speciellt värda att nämna är den rödnäbbade truten som lever i medelhavsregionen och rovfågel Fiskegjuse som lever uteslutande av fisk som den fångar vid vattenytan.

Vid sandstranden Mondragó som ligger välskyddad av tallträd och klippor finns en bar och solstolar.
I parken finns det flera olika vandrings- och cykelleder som går genom det vackra och varierande landskapet. De olika lederna tar emellan 20 till 40 minuter att ta sig runt. I landskapet kan man se många spår i från förr, gamla hamnplatser och jordbruksmarker. Stranden S’Amarador går också att nå via de olika lederna.

Mallorca har många vackra naturreservat, som man kan besöka och vandra i. För dig som vill läsa mer om naturreservat på Mallorca, så kan jag rekommendera följande länk (information på engelska): www.balearsnatura.com