Advokatfirman Bufete Frau

Bufete Frau en ny generation av högt kvalificerade yrkesmän som utövar sin verksamhet i ett förenat Europa där teknologiska lösningar skjuter undan byråkratin till förmån för en smidigare och mer effektiv juridisk rådgivning. Bufete Frau specialiserar sig på utländska investeringar i Spanien som görs av EU-medborgare och medborgare i tredje länder. Byrån har bevisad erfarenhet inom skatterätt, handelsrätt, civilrätt och arbetsrätt och disponerar över en växande kundkrets av nationella och internationella kunder inom företagssektorn och den privata sektorn.

Bufete Frau är inte en byrå av det traditionella slaget. Som ett företag för juridiska tjänster ger de råd till, försvarar och representerar sina kunder på både ett rättsligt och ett utomrättsligt plan. Men än viktigare är att de förfogar över en personalmässig och teknisk infrastruktur som tillhör det juridiska avantgardet och som vi tillhandahåller till förmån för dina intressen.

Bufete Frau arbetar uteslutande med kvalificerad personal. Höga krav och respekt för engagemang utgör fundamentala riktmärken för vårt unga team, som består av tjugofem medarbetare och specialister, bland annat tre advokater, två ekonomer och en specialist på arbetsmarknadsfrågor.

Kunder i hela världen kan tillgå Bufete Fraus tjänster på distans, utan att behöva besöka kontoret. Genom att skicka och ta emot information via nätet kan vi genomföra handläggningsprocedurer online på ett snabbt och säkert sätt med hjälp av avancerade informationssystem som garanterar maximal konfidentialitet.

Hemsida: http://www.bufetefrau.se/
Kontakt: info@bufetefrau.com
Tel. +34 971 22 80 36
Adress Huvudkontor: San Miguel 36, Palma de Mallorca